Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Dostawa artykułów gospodarstwa domowego (utrzymanie czystości i pozostałe wyposażenie) do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach w związku z realizacją projektu Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” (według specyfikacji).
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 26.08..2020r. na podstawie analizy rynkowej na kwotę 1931 zł. brutto
3. W dniu 26.08.2020r. zamieszczone zostało ogłoszenie na stronie internetowej MOPR Kielce (zakładka – zamówienia poniżej 30 tys. €) z pierwszeństwem wykonania dla podmiotów PES.
Termin składania ofert – do 31.08.2020r. godz. 12:00. Termin realizacji zamówienia 07.09.2020 r.
4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): (nie złożył oferty podmiot PES).

a). Przedsiębiorstwo Handlowe GAR-DOM s.c.. Urszula Głodzik, Marcin Głodzik ul. Domaszowska 93, 25-320 Kielce za kwotę 1746,40 zł. brutto,
b). FHU Zaki Paweł Tomasiak, 33-342 Barcice 69, za kwotę 1680 zł. brutto,
c). W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wlkp 47/5, 63-800 Gostyń, za kwotę 2690 zł. brutto.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie: FHU Zaki Paweł Tomasiak, 33-342 Barcice 69, za kwotę 1680 zł. brutto
z terminem realizacji 07.09.2020r.
6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content