Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup materiałów do prowadzenia terapii do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup materiałów do prowadzenia terapii do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego przy ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 53 w Kielcach w związku z realizacją projektu „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” (według specyfikacji).
2. Wartość zamówienia oszacowano: oszacowano w dniu 21.08.2020r. na podstawie analizy rynkowej na kwotę 7111,50 zł. brutto
3. W dniu 24.08.2020r. zamieszczone zostało ogłoszenie na stronie internetowej MOPR Kielce (zakładka – zamówienia poniżej 30 tys. €) z pierwszeństwem wykonania dla podmiotów PES.
Termin składania ofert – do 27.08.2020r. godz. 12:00. Termin realizacji zamówienia 03.09.2020 – przesunięty ze wzglądu na ogłoszenie wyniku postępowania (01.09.2020) o 4 dni tj. do 07.09.2020 r.
4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): (nie złożył oferty podmiot PES).

a). W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wlkp 47/5, 63-800 Gostyń
Część 1: 2495
Część 2: 6070
Część 3: 330
Część 4: 2740
b). ABC Biuro Magdalena Machowska ul. Kaliska 2, 62-700 Turek
Część 2: 4084,30

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: firmie:

  • W&A Adam Wasielewski ul. Powstańców Wlkp. 47/5, 63-800 Gostyń w zakresie: części 1 za 2495 zł. brutto; części 3 za kwotę 330 zł. brutto; części 4 za kwotę 2740 zł. brutto.
  • ABC Biuro Magdalena Machowska ul. Kaliska 2, 62-700 Turek z zakresie części 2 za kwotę: 4084,30 zł. brutto.
6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content