Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych do Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego w Kielcach ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 53 w związku z realizacją zadania projektowego pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia filii OWD dla osób niesamodzielnych”.

Platforma samonośna zewnętrzna bez szybu z elementów stalowych, cynkowanych, malowanych; bramki i barierki – wysokość ~1100mm wypełnienie – poliwęglan komorowy, plexi lub szkło bezpieczne; wymiary zewnętrzne urządzenia: 1510x1520mm; wysokość podnoszenia ~ 2600mm; udźwig do 400 kg/3 osoby; zasilanie 400V, 3-fazowe;dyspozycja platformą: na platformie i na przystankach; przy górnym przystanku drzwi termoizolacyjne w ścianie budynku; usytuowanie wejść przystanków pod kątem 90⁰; kontrola dostępu; opuszczanie awaryjne ręczne za pomocą korby; gwarancja min. 30 m-cy.

Ponadto należy wykonać następujące roboty budowlane: fundamentowa płyta posadowienia z warstwą posadzkową zapewniającą spadek od budynku (wymiary płyty należy przyjąć o około 30 cm większe od wymiarów podstawy urządzenia); demontaż fragmentu metalowej stolarki okiennej wraz z wykonaniem konstrukcji pod osadzenie drzwi górnego przystanku, podjazd z chodnika do platformy; podciągnięcie zasilania 400 V z rozdzielni położonej w budynku w odległości ~ 30m.

2. Wartość zamówienia oszacowano: oszacowano w dniu 14.07.2020 r. w zakresie urządzenia platformy na podstawie analizy rynkowej poprzez strony internetowe, w zakresie robót budowlanych kosztorys inwestorski – razem na kwotę 60000 zł brutto
3. W dniu 23.07.2020 r. zamieszczono na stronie MOPR Kielce w zakładce ogłoszenia/zamówienia poniżej 30 tys.€ zapytanie w sprawie realizacji w/w zamówienia z terminem składania ofert 30.07.2020 godz. 15:00
4. Wpłynęły oferty: a) Podkarpackie Przedsiębiorstwo Dźwigowe „reedo” Zbigniew Styrkosz, 38-400 Krosno, Potok 505 za kwotę 69878,76 zł. brutto ( w tym VAT 23%).

b) LIFTPROJEKT Inżynieria dźwigowa Paweł Rafalik, Kalinowo 86, 07-300 Ostrów Mazowiecka za kwotę 79704,00 zł. brutto (w tym VAT 23%).

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Podkarpackiemu Przedsiębiorstwu Dźwigowemu „reedo” Zbigniew Styrkosz, 38-400 Krosno, Potok 505.
za cenę 69878,76 zł. brutto ( w tym VAT 23%).
6. Uzasadnienie wyboru: nie złożył oferty żaden Podmiot Ekonomi Społecznej. Wybrano ze złożonych ofert ofertę z niższą ceną.
7. Rozpoznanie prowadził(a): Marek Wieliński

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content