Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Monitoring obiektów wyposażonych w instalację alarmową, wezwanie patrolu na interwencję, konwój pieniędzy z banku, codzienna fizyczna ochrona 3 budynków i pracowników w obiektach przy ul. Studziennej 2, ul. Miodowej 7 i 1-go Maja 196, oraz monitorowanie instalacji ochrony przeciwpożarowej w budynku przy al. Legionów 5.
2. Wartość zamówienia oszacowano: 03.12.2019r, na kwotę 159024,24zł., na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 09.12.2019 r. umieszczono na stronie internetowej MOPR ogłoszenie na monitoring oraz ochronę fizyczną obiektów MOPR
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): do dnia 16.12.2019r do godz.15.00 terminu składania ofert wpłynęła tylko jedna oferta ARGOS 1 SP. ZO.O. 26-060 Chęciny os. Sosnówka 1B – 159024,24zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: ARGOS 1 SP. ZO.O. 26-060 Chęciny os. Sosnówka 1B za cenę 159024,24zł
6. Uzasadnienie wyboru: Wpłynęła tylko jedna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Andrzej Mistal
Skip to content