Informacja – o unieważnieniu postępowania pn. Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/29/2019
Kielce, 19.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania pn. Sukcesywna dostawa bonów towarowych/ kuponów/ talonów  w formie papierowej na artykuły żywnościowe i przemysłowe o nominałach 25 zł dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Kielcach wypłacanych w ramach świadczeń pomocy społecznej oraz w ramach świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego

Zamawiający  informacje, że   przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione  w oparciu o art. 93  ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)   – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 19.12.2019 roku nie wpłynęła żadna oferta

Skip to content