Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Obsługa elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków klientom MOPR w gminie Kielce w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r., a także obsługa kart płatniczych w Systemie i zasady wyposażenia placówek usługodawców MOPR.

(…)
Skip to content