Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia : Opieka autorska i utrzymanie systemu umożliwiającego obsługę elektronicznych kart płatniczych do wydawania posiłków klientom MOPR w gminie Kielce w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., a także obsługa kart płatniczych w Systemie i zasady wyposażenia placówek usługodawców MOPR.

 

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 01.12.2021r. na kwotę  156 000,00 zł.(brutto) – 126 829,27 zł.(netto), na podstawie analizy rynkowej.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content