Informacja o kwocie – MOPR/12/2021

Numer referencyjny: MOPR/12/2021

Kielce, dnia 23.12.2021 r.

 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ

NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

„Świadczenie usług opieki medycznej na rzecz osób przebywających w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych prowadzonym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach” 
Skip to content