Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: usługa polegająca na wyłonieniu firmy przewozowej/korporacji taksówkarskiej do realizacji programu „Taksówka dla seniora” finansowanego ze środków Gminy Kielce

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na wyłonieniu firmy przewozowej/korporacji taksówkarskiej do realizacji programu: „Taksówka dla seniora” finansowanego ze środków Gminy Kielce
2. Wartość zamówienia: oszacowano w dniu 23.12.2020 r., na kwotę 50 000 zł , na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 29.12.2020 r. Zapytanie – Sondaż Rynku zostało opublikowane na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach
4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

1. Usługi TAXI Roman Kosik, ul. Massalskiego 22/19, 25-636 Kielce – 2,88 zł/ 1 km,
2. TAXI OSOBOWA Nr 190, Dariusz Sokołowski, 26-021 Daleszyce, Mójcza 12A – 3,00 zł/1 km.

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Usługi TAXI Roman Kosik, ul. Massalskiego 22/19, 25-636 Kielce

za cenę 2,88 zł za 1 km

6. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena
7. Rozpoznanie prowadził(a): Dorota Olejarczyk

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content