Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: usługa pogrzebowa realizowana w 2021 roku

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Usługa pogrzebowa na rzecz osób zmarłych, do pochówków których zobowiązana jest Gmina Kielce w tym pochówków ciał dzieci martwo urodzonych, w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2021 r. zgodnie z załącznikiem
2. Wartość zamówienia: oszacowano w dniu 09.12.2020 r. na kwotę 138 325,32 zł brutto, na podstawie szacunkowego wykonania za 2020r.
3. W dniu 17.12.2020 r. otrzymano następujące oferty:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach.

Zapytanie umieszczono na stronie internetowej.

4. Wpłynęły oferty: Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):

  1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach – zgodnie z załącznikiem – ofertą cenową.
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Rejonowemu Przedsiębiorstwu Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach

za cenę jednostkową usługi 5 996,00 zł brutto.

6. Uzasadnienie wyboru: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Kielcach jako jedyne złożyło ofertę.
7. Rozpoznanie prowadził(a): Anna Boroń

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content