Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – wymiana witryny drzwiowej

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Nazwa , opis przedmiotu zamówienia : Wymiana witryny drzwiowej wraz z drzwiami dwuskrzydłowymi ze spocznika klatki schodowej do lokalu Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób chorych na Alzheimeraw Kielcach ul. J. Nowaka – Jeziorańskiego 53 (FOWD) oraz montaż daszka z poliwęglanu i oprawy oświetleniowej z czujnikiem ruchu nad wejściem do budynku w FOWD w ramach realizacji inwestycji pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Jana Nowaka – Jeziorańskiego 53 w Kielcach na potrzeby utworzenia Filii Ośrodka Wsparcia Dziennego dla osób niesamodzielnych”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content