Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zdobył grant w wysokości 20 000 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach zdobył grant w wysokości 20 000 zł

Źródło: Dziennik Zachodni

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach otrzymał dofinansowanie w wysokości 20 000 zł na realizację projektu, którego celem jest reintegracja społeczna osób bezdomnych. Organizatorem konkursu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” jest Fundacja ORLEN. Warto zaznaczyć, że wśród 185 organizacji, które otrzymały darowiznę, tylko 15-tu z nich przyznano maksymalną kwotę grantu, czyli 20 000 zł.

Projekt realizowany będzie w Ośrodku Interwencyjno-Terapeutycznym dla Osób Bezdomnych przy ul. Żniwnej 4. Poza rezultatami w wymiarze społecznym czyli integracją środowiska osób bezdomnych, zbudowaniem odpowiedzialności za miejsce zamieszkania, zmianą postrzegania przez otoczenie projekt zakłada wzrost wiedzy na temat poprawy stanu środowiska naturalnego, ekologii i ochrony zwierząt.

Wśród planowanych działań znajduje się zagospodarowanie terenu wokół OI-T poprzez wyznaczenie strefy uprawnej z warzywami, ziołami i krzewami owocowymi, strefy edukacyjnej z altaną warsztatową, strefy wypoczynkowej z elementami małej architektury oraz strefy opieki nad zwierzętami. Do urządzania Bazy Ogrodowej na Żniwnej zaangażowane będą osoby korzystające z placówki. Równocześnie prowadzone będą spotkania edukacyjne obejmujące: zakupy zero waste, zieloną energię, upcycling, segregację śmieci i ich jak najmniejsze generowanie.

Więcej informacji w załączniku

Skip to content