Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zabudowa holu w świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zabudowa holu w świetlicy specjalistycznej przy ul. Sandomierskiej 126 w Kielcach
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 29.05.2020 r. na kwotę 12 240, 00 zł , na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 09.06.2020 r zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 15.06.2020 r uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
a. FORSMEBLE Wioleta Marciniak, Kielce Os. Na Stoku 63/24
b. …………………………………………………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………………………………………………
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: FORSMEBLE Wioleta Marciniak, Kielce Os. Na Stoku 63/24 za cenę 15 000,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Sylwia Kobik, tel. 668 431 060, e-mail: s.kobik@mopr.kielce.pl

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content