Zapytanie – sondaż rynku: wyposażanie komputerowe i multimedialne według poniższej specyfikacji

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Wyposażanie komputerowe i multimedialne według poniższej specyfikacji
3. Termin realizacji zamówienia VI/VII 2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: BRAK
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową wskazaną w pkt. 1 do dnia 17.06.2020 r. do godziny 9:00.

Rozstrzygnięcie nastąpi 3 dni od daty składania ofert.

8. Rozpoznanie prowadził(a): Radosław Malinowski, Tel. 41 307 00 05, e-mail: r.malinowski@mopr.kielce.pl
Skip to content