Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup instalacji alarmowej i systemu TV przemysłowej … przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup instalacji alarmowej i systemu TV przemysłowej oraz oświetlenia zewnętrznego na potrzeby świetlicy i klubu seniora w placówce przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach.
2. Wartość zamówienia oszacowano: Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.04.2020r, na kwotę 11377,50 zł na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 17.07.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 21.07.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert)

 

a/ E-INSTAL Dominik Ciupa, 97-561 Ładzice – 12667,03 zł 

b/ G&G Wojciech Grzela, 25-390 Kielce, ul. Dymińska 83A -12991,26 zł 

c/ Biuro Ochrony “Partner Corporation”, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74 lok 230 – 12546,00 zł

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Biuro Ochrony “Partner Corporation”, 25-734 Kielce, ul. Jagiellońska 74 lok 230  za cenę 12546,00 zł 
6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta 
7. Rozpoznanie prowadził(a): S. Kobik

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content