Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: Zakup rolet zewnętrznych zabezpieczających i rolet wewnętrznych materiałowych … przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup rolet zewnętrznych zabezpieczających i rolet wewnętrznych materiałowych na potrzeby świetlicy i klubu seniora w placówce przy ul. 1-go Maja 238 w Kielcach
2. Wartość zamówienia oszacowano: Wartość zamówienia oszacowano w dniu 22.04.2020r, na kwotę 17066,93 zł na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 17.07.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 21.07.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert)

a/ PUHP PAG Paweł Gołąbek, Kielce ul. Tektoniczna 33/52 – 15990,00 zł 

b/ Zakład Usługowo – Handlowy Przemysław Krupa, 25-531 Kielce, ul. Warszawska 47/92 – 16469,99 zł 

c/ brak oferty

5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: PUHP PAG Paweł Gołąbek, Kielce ul. Tektoniczna 33/52 – 15990,00 zł za cenę 15990,00 zł
6. Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta 
7. Rozpoznanie prowadził(a): S. Kobik

 

Pełny dokument w załączniku

Skip to content