Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty: zakup magicznego dywanu … na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup magicznego dywanu z pakietem rewalidacyjnym na potrzeby Świetlicy Specjalistycznej w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126
2. Wartość zamówienia oszacowano: w dniu 22.01.2020 r. na kwotę 10 735 zł, na podstawie rozeznania rynku
3. W dniu 12.02.2020 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z zapytaniem ofertowym / ogłoszono postępowanie publiczne na stronie internetowej MOPR*
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert): W dniu 19.02.2020 r. uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia (cena oraz inne istotne elementy ofert):
a. CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia, Danuta Wójcik, Kielce ul. Targowa 18/108
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: CEZOŚ Centrum Zaopatrzenia, Danuta Wójcik, Kielce ul. Targowa 18/108 za cenę 10 735 zł
6. Uzasadnienie wyboru: jedna oferta
7. Rozpoznanie prowadził(a): Sylwia Kobik
Skip to content