Klubu Abstynentów „Raj” ogłasza konkurs plastyczny pn. „Poślizg z alkoholem” oraz „Młodzi ochraniający środowisko”

Klubu Abstynentów „Raj” ogłasza konkurs plastyczny pn. „Poślizg z alkoholem” oraz „Młodzi ochraniający środowisko”

Zarząd Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „Raj” ogłasza konkurs plastyczny pod nazwami: „Poślizg z alkoholem” oraz „Młodzi ochraniający środowisko” edycja 2020. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Kielce, powiatu Kieleckiego oraz województwa Świętokrzyskiego.

Warunki konkursu:

1.      W konkursie może brać udział każde dziecko w wieku od 7 do 16 lat.
2.      Praca może być wykonana w różnych technikach plastycznych.
3.      Regulamin ogranicza wielkość pracy do formatu A3. Prace o innym rozmiarze (mniejsze lub większe nie będą przyjmowane)
4.      Zgłoszenie do konkursu następuje przez doręczenie pracy do Świętokrzyskiego Klubu Abstynentów „RAJ”  w  Kielcach  ul. Jagiellońska 42a z dopiskiem Konkurs „Poślizg z alkoholem” albo  „Młodzi ochraniający środowisko”.
5.      Wymagana jest zgodność pracy z tematem.
6.      Sposób opisania pracy na tylnej stronie

Imię i nazwisko dziecka
Wiek
Imię i nazwisko opiekuna
Nazwa instytucji z adresem
Telefon kontaktowy

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Klub na potrzeby konkursu

7.      Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych przez jury powołane przez organizatorów.
Dzieci w wieku 7-9 lat
Dzieci w wieku 10-12 lat
Dzieci w wieku 13-16 lat

8.      Prace należy dostarczyć najpóźniej do dnia 20 maja 2019r.
9.      Organizatorzy konkursu nie zwracają prac. Zastrzegają sobie możliwość dysponowania pracami.


Terminarz konkursu:

1.      Prace przyjmowane będą do 15 maja 2020r.
2.       do 26 maja 2020r. obrady jury, wybór finalistów.
3.      Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczanie nagród nastąpi w trakcie Rodzinnego Festynu Profilaktycznego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w parku miejskim w Kielcach  w  dniu  29 maja 2020 r.  od godz. 13.00.

Skip to content