Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup sprzętu i urządzeń AGD

Kielce, dnia 24.01.2022 r.

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: na zakup sprzętu i urządzeń AGD na potrzeby Jadłodajni 11:30 przy ul. Piekoszowskiej 32 a w Kielcach.
  2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 13.01.2021 r. na kwotę 63 031,00 zł brutto na podstawie analizy rynku.
  3. W dniu 14.01.2021 r. ogłoszono postępowanie-zapytanie ofertowe na stronie internetowej MOPR.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content