Zapytanie ofertowe nr MOPR/EF/1/2022 – zorganizowanie warsztatów integracyjno – terapeutycznych

Kielce, 27.01.2022 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr MOPR/EF/1/2022

zorganizowanie warsztatów integracyjno – terapeutycznych dla grupy 14 seniorów –  uczestników projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach”

 

Zapytanie ofertowe przeprowadzane jest w ramach realizacji projektu „Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

 

(…)

 

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content