Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty – Zakup urządzeń i sprzętu agd i rtv

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1.    Nazwa, opis przedmiotu zamówienia:

Zakup urządzeń i sprzętu agd i rtv na potrzeby mieszkań chronionych przy ul. J.N. Jeziorańskiego 53 w Kielcach.

W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa części budynku przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 53 w Kielcach polegająca na adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia 1 mieszkania chronionego treningowego i 1 mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem platformy zewnętrznej oraz zakupem i montażem pierwszego wyposażenia”.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content