Informacja – MOPR/9/2022 – Remont mieszkań na terenie Kielc

Nr referencyjny: MOPR/9/2022

                                                                                                          Kielce, dnia 14.10.2022r.

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2 informuje, że w wyniku negocjacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.305 pkt.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.1710) prowadzone  w trybie zamówienia z wolnej ręki p.n. Remont 14 mieszkań na terenie Kielc w ramach realizacji projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” wyłoniono wykonawcę części 3 postępowania.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content