Rekrutacja OHP na rok szkolny 2020/2021 pod nazwą „Bilet do kariery”

Rekrutacja OHP na rok szkolny 2020/2021 pod nazwą „Bilet do kariery”

Świętokrzyska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach w Kielcach rozpoczyna rekrutację młodzieży w wieku 15-18 lat do hufców pracy, ośrodków szkolenia i wychowania na nowy rok szkolny 2020/2021. OHP umożliwiają uzupełnienie wykształcenia w szkole podstawowej dla dorosłych (klasa VII i VIII) i z oddziałami przysposabiającymi do pracy (klasa VII i VIII), szkołach branżowych I stopnia oraz w szkoleniach zawodowych w formie kursowej.

Oferta OHP obejmuje:

  • praktyczne przygotowanie do zawodu;
  • opiekę psychologiczno-pedagogiczną;
  • dodatkowe szkolenia kwalifikacyjne;
  • bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie;
  • zajęcia kulturalne i sportowe;
  • doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy w kraju i zagranicą;
  • udział w projektach międzynarodowych;
  • działania realizowane są przez doświadczoną Kadrę.

 

Więcej informacji

 

 

Skip to content