Rozeznanie cenowe rynku dotyczące zakupu usług polegających na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach”

Rozeznanie cenowe rynku dotyczące zakupu usług polegających na przeprowadzeniu zajęć specjalistycznych w ramach projektu Gminy Kielce pn. „Alzheimer – model usług społecznych dla osób niesamodzielnych w Kielcach” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie: 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przeprowadzenia zajęć specjalistycznych w zakresie:

  1. dogoterapii
  •  przeprowadzenie do 264 godzin zajęć z dogoterapii;
  • zajęcia grupowe: średnio 8 godz./m-c. w II 2020 r., średnio 4 godz./m-c. od III do VI 2020 r., średnio 8 godz./m-c. od VII 2020 r. do XII 2022 r.;
  • II grupy uczestników: I – 20 osób, II- 25 osób;
  • 1 godzina zajęć to 60 min.;

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content