Ruszył projekt #DziecisąWażne*

Ruszył projekt #DziecisąWażne*

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że od lipca 2021 r. ruszył projekt pod nazwą: #DziecisąWażne*. Będzie on realizowany przez Gminę Kielce w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” do grudnia 2021 r., finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Projekt dedykowany jest dzieciom, młodzieży, ich rodzicom oraz przedstawicielom podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach projektu „#DziecisąWażne*”realizowane będą różnorodne działania, między innymi:

  • „Bajkoterapia”,
  • zajęcia edukacyjne „ABC o przemocy dla dzieci i młodzieży”,
  • zajęcia sportowe „Jak  rozładować nieprzyjemne emocje”,
  • „Szkoła dla Rodziców” cz. I i II (dot. rywalizacji pomiędzy rodzeństwem),
  • „Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży w kryzysach emocjonalnych”,
  • „Punkt poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego dla dzieci i młodzieży”,
  • pomoc w ramach Telefonu Zaufania,
  • działania profilaktyczne i psychoedukacyjne m.in. w ramach Kampanii Biała wstążka.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce pod numerami telefonu: 41 368 18 67 oraz 41 366 10 52.

Więcej informacji:

Skip to content