Taksówka dla seniora

Taksówka dla seniora

Wizyta do lekarza, załatwienie sprawy w urzędzie lub banku dla osób starszych to często nie lada problem. W 2021 roku w Kielcach będzie kontynuowany program „Taksówka dla seniora”. Dzięki niemu osoby samotne, które ukończyły 70 lat i mają trudności z samodzielnym poruszaniem się komunikacją miejską, będą mogły skorzystać z bezpłatnych przejazdów.

Przewozy wykonywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00–20.00.

UWAGA! Jedna osoba może skorzystać z tego udogodnienia dwa razy w miesiącu i maksymalnie sześć razy w ciągu roku.

Na jeden przejazd składa się kurs z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego oraz kurs z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania w ciągu jednego dnia.

Z przejazdu bezpłatnie korzystać mogą osoby uprawnione oraz osoby uprawnione wraz z opiekunem (taką informację należy przekazać przy zgłoszeniu terminu przejazdu). Zgłoszenie chęci skorzystania z bezpłatnego przejazdu może dokonać zarówno Senior lub, w jego imieniu, członkowie rodziny, opiekun, personel placówki medycznej, pracownicy instytucji pomocowych. W ramach programu istnieje możliwość tzw. przewozów specjalistycznych, np. osób na wózkach inwalidzkich. Informację o potrzebie skorzystania z tzw. transportu specjalistycznego należy przekazać przy zgłoszeniu przejazdu.

UWAGA! Usługa przewozu nie obejmuje transportu osób leżących.

O terminie planowanej usługi należy poinformować przewoźnika nie później niż na trzy dni robocze przed planowanym terminem przewozu. W sytuacjach nieplanowanych wykonanie usługi należy ustalić indywidualnie z przewoźnikiem.

Zgłoszenia i odwołania przejazdów odbywają się za pośrednictwem firmy przewozowej, pod numerem telefonu 608 758 985.

Odwołanie/zmiana planowanego terminu przewozu przez Seniora/osobę zamawiającą powinny nastąpić nie później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem przewozu. W przypadku nie odwołania przejazdu przez Seniora//osobę zamawiającą i nie podania ważnych przyczyn tego faktu, Senior traci jedną możliwość przejazdu.

UWAGA! Przewoźnik jest zobowiązany przypomnieć telefonicznie Seniorowi/opiekunowi o zaplanowanym kursie na 24 godziny przed wykonaniem usługi z podaniem godziny przewozu.

Przewoźnik powinien poczekać na Seniora jeżeli wizyta w miejscu docelowym potrwa do 30 minut. W przypadku wizyty powyżej 30 min Senior/opiekun powinien poinformować o tym przewoźnika i ustalić telefonicznie godzinę planowanego powrotu.

Senior/opiekun potwierdza wykonanie usługi na oświadczeniu przekazanym przez przewoźnika po każdym ukończonym kursie.

Zapoznaj się

Kontakt

  • Dorota Olejarczyk
    Dział Spraw Organizacyjnych
    25–544 Kielce, ul. Studzienna 2, pok. 21, I piętro
    tel. +48 604 635 495
    e-mail: d.olejarczyk@mopr.kielce.pl

Opracował: Dział Spraw Organizacyjnych, stan na dzień 05-01-2021

Skip to content