Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21–28 luty 2020

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 21–28 luty 2020

Przed nami kolejny Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Mieszkańcy województwa świętokrzyskiego w dniach 21–28 lutego 2020 r. będą mogli uzyskać bezpłatną poradę prawną między innymi w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach organizacji pozarządowych.

W organizację obchodów – oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej – aktywnie włączyli się asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi, policjanci oraz inni specjaliści.

Idea obchodów Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw zrodziła się w 2000 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości i ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jest ona związana z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Ma on służyć przypominaniu o trudnej sytuacji ofiar przestępstw i ich rodzin.

Informacje o dyżurach pełnionych przez prokuratorów udzielających porad prawnych zostaną zamieszczone w formie komunikatów na tablicach informacyjnych i stronach internetowych prokuratur regionalnych i okręgowych.

Sędzia Tomasz Durlej z Sądu Okręgowego w Kielcach informuje, że jak wynika z doświadczeń z poprzednich lat, najbardziej zainteresowane akcją są osoby mające problemy w sprawach cywilnych.  – Dotyczy to w szczególności spraw konsumenckich, spadkowych i podziału majątku. Ponadto zgłaszają się mieszkańcy regionu, którzy mają problemy związane z prawem pracy – wymienia sędzia. Z kolei w przypadku spraw karnych, obywateli interesuje jak poradzić sobie w przypadku przemocy domowej i w sytuacji, gdy policja odmówi podjęcia interwencji.

Zapoznaj się:

Więcej informacji:

Skip to content