Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości po raz kolejny organizuje Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

Każda osoba zainteresowana będzie mogła w tym czasie uzyskać bezpłatną poradę prawną i psychologiczną m.in. w sądach, prokuraturach, komendach policji, siedzibach prawniczych samorządów i organizacji pozarządowych w całym kraju.

I.

Na terenie Kielc pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie pomoc świadczy:
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie MOPR Kielce, ul. Wesoła 51, I piętro, sektor C.
Kontakt: 41 368 18 67; 41 368 18 74;
całodobowo pod nr telefonu: 41 366 10 52
II. Czynne są całodobowe Telefony Zaufania: 195 13 ; 195 25
III. Miejsca pomocowe Kielczanie mogą znaleźć również w Interaktywnym Informatorze (dane teleadresowe w załącznikach/ linku)
IV. Informujemy, że na terenie Kielc znajduje się:
Okręgowy Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym
Kielce, ul. IX Wieków Kielc 8/22
(wejście od ulicy Koziej). Kontakt telefoniczny: 531 618 359

        Ośrodek czynny jest codziennie od poniedziałku do soboty w godzinach:

poniedziałek 13.00-20.00
wtorek 09.00-16.00
środa 09.00-16.00
czwartek 09.00-16.00
piątek 09.00-16.00
sobota 09.00-14.00

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem ma zwrócić szczególną uwagę na potrzeby i prawa tych poszkodowanych. Wiąże się także z obchodzonym 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw, który wprowadzono w Polsce ustawą z 12 lutego 2003 roku.
Organizatorzy tygodnia pomocy chcą umożliwić osobom pokrzywdzonym znalezienie profesjonalnego i adekwatnego wsparcia, a w rezultacie – zmianę sytuacji życiowej.
Dokładne informacje o miejscu i godzinach dyżurów osób, które udzielą w tym czasie wsparcia pokrzywdzonym, będą dostępne za pośrednictwem mediów lokalnych oraz stron internetowych instytucji biorących udział w obchodach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.
Wsparcie będzie również oferowane przez placówki działające w ramach ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowanej ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
Wykaz miejsc świadczenia pomocy wraz z ich lokalizacją jest dostępny na stronie:
https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy

Załączniki:

Skip to content