Uchylenie informacji o wynikach i ponowna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej – MOPR/10/2023 – Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży uczestników projektu Gminy Kielce pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”

Nr referencyjny: MOPR/10/2023

Kielce, dnia 20.07.2023 r.

 

UCHYLENIE  INFORMACJI  O  WYNIKACH

oraz 

ponowna informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

         Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 22.06.2023 r. odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Zakup wyprawek szkolnych dla dzieci i młodzieży uczestników projektu Gminy Kielce pn. „Świętokrzyskie dla Ukrainy”, nr referencyjny: MOPR/10/2023.

(…)

Pełna informacja o prowadzonym postępowaniu za pośrednictwem platformy e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7f15fe0-0a9a-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Skip to content