Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – Aktywność Moją Szansą

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: Aktywność Moją Szansą
Nazwa oferenta: Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego

Forma prawna: Stowarzyszenie
KRS 0000198113
ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75
25-433 Kielce
41 331-77-86
www.kdpf.kielce.pl
dom@kdpf.kielce.pl

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Kielecki dom pod Fontanną, ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego 75, 25-433 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 01.09.2021 r. Data zakończenia: 29.11.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Monika Siciarska, tel: 698-664-254, nikasic@gmail.com

(…)

Pełny dokument w załączniku.pdf

Skip to content