Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – działania na rzecz osób niepełnosprawnych – integracyjny festyn rodzinny – Razem pokonujemy bariery

 

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta: Prezydent Miasta Kielce
Rodzaj zadania publicznego: Działania na rzecz osób niepełnosprawnych
Tytuł zadania publicznego: „Integracyjny festyn rodzinny – Razem pokonujemy bariery”
Nazwa oferenta: Fundacja BeActive, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce

Fundacja BeActive
KRS: 0000851656
25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 52
www.fundacja-beactive.pl
adres do korespondencji:
26-001 Masłów, Dąbrowa 363a
e-mail: biuro@fundacja-beactive.pl
tel. 502 704 100

Nazwa jednostki bezpośrednio wykonującej działanie: Fundacja BeActive, ul. Wojska Polskiego 52, 25-375 Kielce
Termin realizacji zadania publicznego: Data rozpoczęcia: 25.07.2021 r. Data zakończenia: 30.09.2021 r.
Tryb składania oferty: art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej):
Andrzej Janowski, tel. 502 704 100, e-mail: andrzej.janowski@onet.pl

(…)

Pełny dokument w załączniku

Skip to content