Zarządzenie nr 243/2021 Prezydenta Miasta Kielce z dnia 16 lipca 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 243/2021
PREZYDENTA MIASTA KIELCE

 z dnia 16 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2022 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Kielc oraz powołania komisji konkursowej

(…)
Pełny dokument w załączniku

Skip to content