Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Świętokrzyski Zespół Regionalny Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach

Kielce, 04-11-2019

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Oferta Świętokrzyskiego Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Kielcach, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 75, 24-433 Kielce na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn. „Organizowanie i prowadzenie spotkań edukacyjnych dla członków Kieleckiego Domu pod Fontanną” w terminie 15.11.2019 r. – 15.12.2019 r., składana w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r.

(…)

Zapoznaj się:

(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content