Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego można składać do 1 lutego 2023 r.:

  • w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, ul. Bodzentyńska 32/40,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18 piętro XII
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP.

Dodatek elektryczny przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa, tj. pompa ciepła/ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 poz. 438, 1561, 1576, i 1967), do dnia  11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) – dodatek elektryczny nie przysługuje.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bodzentyńska 32/40 lub wydrukować ze strony internetowej mopr.kielce.pl

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.pdf

Skip to content