Zarządzenie nr 64/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 1 grudnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,których adresatami są mieszkańcy Kielc

Zarządzenie nr 64/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 1 grudnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
na realizację w latach 2021–2023 zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
których adresatami są mieszkańcy Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content