Wnioski o wypłatę dodatku węglowego

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje, że wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. Bodzentyńska 32/40, wysłać pocztą tradycyjną na adres Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, ul. Targowa 18 piętro XII lub przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e PUAP do 30 listopada 2022 r.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Druki wniosków w wersji papierowej można pobrać w Punkcie Obsługi Klienta Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przy ul. Bodzentyńska 32/40 lub wydrukować ze strony internetowej mopr.kielce.pl

Do pobrania:

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego.pdf

Więcej informacji na stronie:

Dodatek węglowy

Skip to content