Wybór najkorzystniejszej oferty – wyposażenie meblowe w budynku Domu Pomocy Społecznej

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia meblowego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach  w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 17.04.2019 r. na kwotę 95 966,67 zł.
3. W dniu 18.04.2019 r. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zamieszczono ogłoszenie-sondaż rynku na zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia meblowego w zadaniu inwestycyjnym p.n. „Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia ( cena oraz inne istotne elementy ofert):
  • ALDUO Sp. zo.o. ul. Księcia Józefa 54A,30-206 Kraków – 94 537,80 zł
  • PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA SZKÓŁ CEZAS Spółka z o.o. ul. Peryferyjna 12,25-562 Kielce – 53 128,62 zł
  • JM STUDIO Jacek Minkus ul. Targowa 18/107,25-520 Kielce – 25 842,30 zł
  • P.H.U. Studio Piotr Chodakowski Miąsowa 19, 28-305 Sobków – 33 480,60 zł
  • FORNITURE ALEKSANDER LICHMAN ul. Krakowska 293,25-801Kielce – 43 300,00 zł
  • TROUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A,01-237 Warszawa – 91 205,73 zł
  • FORSMEBLE Wioleta Marciniak Oś Na Stoku 63/24,25-437 Kielce – 69 700,00 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: JM STUDIO Jacek Minkus ul. Targowa 18/107, 25-520 Kielce – 25 842,30 zł
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Edyta Zając
Skip to content