Wybór najkorzystniejszej oferty – wyposażenie rehabilitacyjno-medyczne w budynku Domu Pomocy Społecznej

Zał. Nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
1. Nazwa, opis przedmiotu zamówienia: Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach  w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego p.n. „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”
2. Wartość zamówienia: Oszacowano w dniu 17.04.2019 r. na kwotę 113 273,33 zł.
3.  W dniu 18.04.2019 r. na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie zamieszczono ogłoszenie-sondaż rynku na zakup, dostawę oraz montaż sprzętu rehabilitacyjno-medycznego w zadaniu inwestycyjnym p.n. „ Dostosowanie pomieszczeń w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana i Marysieńki Sobieskich w Kielcach ul. Jana III Sobieskiego 30 z przeznaczeniem na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.”
4. Uzyskano następujące oferty na realizację zamówienia( cena brutto oraz inne istotne elementy ofert):
  • REHA MED. Adam Nawrocki ul. Lwowska 3,15-252 Białystok – 74 334,80 zł
  • RENOMED Sp. z o.o. Sp. k. ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław – 82 900,38 zł
  • HURTOWNIA MEDYCZNA Wójcik Teresa Suków 219 c, 26-021 Daleszyce – 73 989,12 zł
  • HAS-MED Sp. z o.o. ul. Młyńska 20, 43-300 Bielsko-Biała,- 77 915,89 zł
5. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: HURTOWNIA MEDYCZNA Wójcik Teresa Suków 219 c, 26-021 Daleszyce – 73 989,12 zł
6. Uzasadnienie wyboru: Najtańsza oferta
7. Rozpoznanie prowadził (a): Edyta Zając
Skip to content