Wybór oferty najkorzystniejszej: Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce

Numer postępowania: MOPR/18/2020
Kielce, dnia 29.12.2020 r.

INFORMACJA O WYBORZE
OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2, informuje, że w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie czystości w obiektach MOPR Kielce”, numer postępowania MOPR/18/2020.

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 29.12.2020 r.

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content