Zbiorcze zestawienie ofert: „Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2021 r.”

Numer postępowania: MOPR/17/2020

Zbiorcze zestawienie ofert

w przetargu nieograniczonym na:

 

„Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2021 r.”

 

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

Skip to content