Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content