ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL. WIELKOPOLSKIEJ 31

Znak sprawy: MOPR/ZP/341/37/2019

Kielce, dnia 31.12.2019 r.

ZAKUP, DOSTAWA ORAZ MONTAŻ WYPOSAŻENIA W BUDYNKU PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W KIELCACH PRZY UL.  WIELKOPOLSKIEJ 31

3.1. Przedmiotem zamówienia jest  dostawa następującego wyposażenia : wieszaka, szafki na buty, kanapy, stołu, blatu, komód, biurek, tapczanów, szafek nocnych, półek wiszących, szafki łazienkowej, szafy dwudrzwiowej, krzeseł.

Opis przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji CPV:

39100000-3 meble

Postępowanie realizowane w zakresie projektu Gminy Kielce „Efekt – dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem , Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych , Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

(…)
(Pełna dokumentacja w załączniku)

 

Skip to content