INFORMACJA O WYNIKACH – Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków

MOPR/ZP/341/33/2019

Kielce, dnia 31.12.2019 r.

INFORMACJA  O  WYNIKACH

                Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie , 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2 informuje, że w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługi w zakresie przygotowania i wydawania gorących posiłków – obiadów dwudaniowych i zup regeneracyjnych z wkładką dla klientów MOPR w Kielcach w okresie I-XII 2020 r., numer postępowania: Znak sprawy: MOPR/ZP/341/33/2019.       

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

Po dokonaniu otwarcia zamawiający przystąpił do badania i oceny ofert, które zakończono w dniu 31.12.2019 r. mo godz. 10:00.

(…)
(Pełny dokument w załączniku)

Skip to content