Zapytanie ofertowe: dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności

Kielce, 2019-12-04

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dokonywanie wstępnej weryfikacji dokumentacji medycznej osób ubiegających się o uzyskanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o niepełnosprawności, zgodnie z § 33 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Osobiście na adres podany w pkt 1.
Oferty należy składać do 10.12.2019 r., godz. 12:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 13.12.2019 roku.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Małgorzata Domagała, tel. 41 362-46-67
Skip to content