Zapytanie ofertowe: złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi: wykonywanie czynności lekarza – Przewodniczącego Składu Orzekającego lub członka Składu Orzekającego w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Kielce, 2019-12-04

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: wykonywanie czynności lekarza – Przewodniczącego Składu Orzekającego lub członka Składu Orzekającego w Miejskim Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie czynności polegających na wydaniu orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla osób wskazanych przez Przewodniczącego Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Podstawę do wydania orzeczenia stanowi dokumentacja medyczna zgromadzona w aktach klienta, opinia członków Składu Orzekającego oraz przepisy prawa obowiązujące w tym zakresie.
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Osobiście na adres podany w pkt 1.
Oferty należy składać do 10.12.2019 r., godz. 12:00
Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 13.12.2019 roku.
8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Małgorzata Domagała, tel. 41 362-46-67

 

Skip to content