Zapytanie ofertowe – dostawa wraz z montażem paneli podłogowych laminowanych

ZAPYTANIE OFERTOWE

1.ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

Osoba upoważniona do kontaktu: Edyta Zając – tel. 531 665 848 e-mail: e.zajac@mopr.kielce.pl

Zapytanie jest prowadzone zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content