Zapytanie ofertowe: Konserwacja systemów alarmowych w obiektach MOPR wraz naprawami bieżącymi

Zał. Nr 2

Kielce, 2020-01-27

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU
1. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. Przedmiot zamówienia: Konserwacja systemów alarmowych w obiektach MOPR wraz naprawami bieżącymi. Konserwacja systemu TV przemysłowej. Przegląd techniczny, konserwacja i czyszczenie czujek systemu alarmu przeciwpożarowego w Ośrodku Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera i Klubie Seniora al. Legionów 5.
1) Studzienna 2
2) Studzienna 2 Dział ds. Informatyki
3) Ośrodek Korekcyjno-Konsultacyjny dla Osób Doznających Przemocy ul. Wiśniowa 3
4) Zespół Profilaktyki Rodzinnej ul. Wiśniowa 4
5) Asystenci Rodziny ul. Wiśniowa 6
6) Magazyn MOPR ul. 1-go Maja 196
7) Magazyn MOPR ul. Turystyczna 1
8) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamenhofa 4
9) Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Miodowa 7
10) Rejon Opiekuńczy „Szydłówek” ul. Miodowa 7
11) Rejon Opiekuńczy „Herby” ul. 1-go Maja 196
12) Rejon Opiekuńczy „Białogon”, „Barwinek-Baranówek”, Dział Projektów Strukturalnych ul. Kołłątaja 4
13) Rejon Opiekuńczy „Śródmieście” ul. Kościuszki 25
14) Rejon Opiekuńczy „Os. Jagiellońskie” ul. Sienkiewicza 68
15) Rejon Opiekuńczy „KSM” ul. Wawrzyńskiej 20
16) Rejon Opiekuńczy „Czarnów” ul. Piekoszowska 39
17) Rejon Opiekuńczy „Uroczysko” ul. Gabrieli Zapolskiej 7
18) Rejon Opiekuńczy „Za Torami” ul. 1-go Maja 196
19) Klub Seniora ul. Kostki 4A
20) Klub Seniora ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 76
21) Klub Seniora ul. Hoża 39
22) Klub Seniora Al. Legionów 5
23) Klub Seniora ul. Żeromskiego 44
24) Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Wesoła 51
25) Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Osób Chorych na Alzheimera Al. Legionów 5
26) Dział Dodatków Mieszkaniowych ul. Bodzentyńska 32/40
27) Dział Świadczeń Rodzinnych i Dział Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego ul. Targowa 18
28) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 1 ul. Konopnickiej 5
29) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 2 ul. Konopnickiej 5
30) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” nr 3 ul. Konopnickiej 5
31) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. 1-go Maja 196
32) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Ściegiennego 270D
33) Sieć Świetlic Środowiskowych i Ośrodka Wsparcia dla Rodzin „4 Kąty” ul. Sandomierska 12
34) Jadłodajnia 11.30 ul. Bodzentyńska 32/40
35) Jadłodajnia 11.30 ul. Piekoszowska 32
36) Jadłodajnia 11.30 ul. Żeromskiego 51
37) Towarzystwo Dobroczynności ul. Kościuszki 25
38) Polski Komitet Pomocy Społecznej ŚZW ul. Kościuszki 25
39) Świętokrzyskie Stowarzyszenie Reumatyków i Sympatyków „ARNIKA” ul. Kościuszki 25
40) Zespół ds. Oparcia Społecznego dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Bukowa 18
41) Świetlica Środowiskowa Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców ul. Chęcińska 3
42) Przedszkole Sióstr Salezjanek ul. Chęcińska 3
43) Dział Usług ul. Bukowa 14
44) Żłobek Zakładowy ul. os. Na Stoku 42A
45) Klub Seniora ul. Naruszewicza 23
46) Klub Seniora ul. Tujowa 2
47) Budynek ul. Posłowicka 98
48) Dział Bezdomności ul. Mielczarskiego 51
49) Rejon Opiekuńczy „Centrum” ul. Warszawska 29
50) Klub Senior+ ul. Warszawska 151
51) Dział ds. Doradztwa Metodycznego i Sprawozdawczości ul. Sienkiewicza 34
Konserwacja systemu TV przemysłowej
1. Studzienna 2
2. Magazyn MOPR ul. Turystyczna 1
3. Rejon Opiekuńczy „Herby” ul. 1-go Maja 196
4. Klub Seniora ul. Kostki 4A
5. Klub Seniora ul. J.N Jeziorańskiego 76
6. Mieszkania Chronione ul. Leszczyńska 37
7. Mieszkania Chronione ul. Kazimierza Wielkiego 35A i 35B
8. Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności ul. Zamenhofa 4
3. Termin realizacji zamówienia: 14.02.2020 do 30.11.2020
4. Kryteria wyboru oferty: 100 % CENA
5. Inne istotne warunki zamówienia: Oferent zobowiązuje się do posiadania na czas trwania umowy aktualnej polisy ubezpieczeniowej OC z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 30 000 zł
6. Sposób przygotowania oferty: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. Miejsce i termin składania ofert: Pisemnie – osobiście lub drogą pocztową na adres podany w pkt 1

Oferty należy składać do 05.02.2020, godz.  15.00

Rozstrzygnięcie nastąpi w terminie 5 dni od daty składania ofert.

8. Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie: Andrzej Mistal, tel. 664748305, e-mail a.mistal@mopr.kielce.pl
Skip to content