Zapytanie ofertowe – Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 2

ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU

1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach, 25-544 Kielce , ul. Studzienna 2

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 2 w Kielcach”.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 31.10.2022 r.

 

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content