Zarządzenie nr 49/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielc

Zarządzenie nr 49/2022

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Kielcach

z dnia 19 sierpnia 2022 r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 – 2023 zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, którego adresatami są mieszkańcy Miasta Kielc

(…)

Pełna dokumentacja w załączniku

Skip to content