Zapytanie ofertowe: Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych

Zał. Nr 2

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU
1. ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 25-544 Kielce, ul. Studzienna 2
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Modernizacja elewacji oraz balkonów w budynku przy ul. Leszczyńskiej 37 na potrzeby mieszkań chronionych.
3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 19.08.2019 r.- 30.09.2019 r.
4. KRYTERIA WYBORU OFERTY: 100 % CENA
5. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA: opis przedmiotu zamówienia + przedmiar + wzór umowy
6. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty
7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
  • osobiście w sekretariacie MOPR Kielce, ul. Studzienna 2

    Oferty należy składać do dnia 16.08.2019 r , do godz. 14:00

    Rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 16.08.2019 r. o godz. 14:15
8. OSOBA DO KONTAKTU
W PRZEDMIOTOWEJ SPRAWIE:
Kamiński Krzysztof , tel. 602 787 626 , e-mail k.kaminski@mopr.kielce.pl
Skip to content